Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OIRP Opole z siedzibą: ul. Krakowska 26 Oficyna 45-075 Opole. Więcej danych kontaktowych można znaleźć tutaj: http://www.oirp.opole.pl/kontakt.html
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@oirp.opole.pl"
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia czynności rekrutacyjnych na aplikację
  • ewidencji, rozliczeń radcowskich i/lub aplikanckich
  • ewidencji punktów szkoleniowych
  • wymiany informacji
  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą - gdy wystąpi taka konieczność: sądy, KIRP, ubezpieczyciel,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu czasu zakończenia rekrutacji, lub do czasu zakończenia ewidencji radcowskiej/aplikanckiej wynikającej z odpowiedniego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzania działań przepisanych OIRP prawem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub inne konsekwencje wynikające z braku wpisu do ewidencji radców prawnych bądź aplikantów.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w postaci profilowania.