EDYCJA KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO REKRUTACJI NA APLIKACJĘ

Wypełnij wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *, a następnie zapisz formularz.

Po zapisaniu danych otrzymasz na podany email formularz PDF gotowy do wydrukowania.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji przeczytaj procedurę rekrutacji.

Informacje podstawowe

Adres zameldowania

Adres pobytu

Studia

Języki obce

Egzamin na aplikację

Aplikacja prawnicza

Informacje o zawodzie

Karalność

Stosunek do służby wojskowej

Zgody

Oznaczając poniżej pole "Zgoda na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych" na Tak:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OIRP Opole z siedzibą: ul. Krakowska 26 Oficyna 45-075 Opole w celu obsługi rekrutacji na aplikację.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie.
3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią Klauzuli Informacyjnej RODO (http:/oirp24.ctsoft.com.pl/Home/RODO), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

(W przypadku braku akceptacji zgłoszenie nie będzie rozpatrywane)

(W przypadku braku oświadczenia zgłoszenie nie będzie rozpatrywane)
UWAGA! Po zapisaniu sprawdź swoją pocztę email, na ktorą otrzymasz formularz w formie PDF!
Jeśli chcesz, aby wpisane powyżej dane zostały zachowane do późniejszej edycji wprowadź swój adres email kontaktowy i zapisz wniosek. Na podany email zostanie wysłany link do strony na której bedzie możliwość poprawienia danych i ponownego wygenerowania arkusza rejestracyjnego.